Kontakt

Scand’Oc-Club svarer gerne efter bedste evne på spørgsmål, såfremt disse har med klubben at gøre. Scand’Oc Club er en ideel, ikke-kommerciel forening.

Spørgsmål af juridisk eller økonomisk karakter – såsom skattespørgsmål – henvises til specialister inden for de respektive områder.

Du er derfor velkommen til at kontakte os, hvis du vil spørge om noget, som ikke er blevet taget op på hjemmesiden.

Medlemansvarlig: Christina Melin