Ett uppdrag i styrelsen för Scand’Oc är ett hedersuppdrag och en ynnest att fortsätta vårda och hålla liv i en klubb med anor från 1970-talet. Det är trevligt, lättsamt, möjligt att påverka med ambition om att medlemmarna under lättsamma, alltid trevliga och ibland fortbildande former ska träffas och ha möjlighet att knyta nya bekantskaper samt kunna ta del av andra medlemmars kunskap om allt som är förknippat med att vara i vårt område. Styrelsens medlemmar sitter på 2-åriga uppdrag om inget annat önskas. Styrelsen har en ständig medlem, hedersmedlem, som var med om att starta klubben, Ann Berglund. Ann är ett ovärderligt tillskott till styrelsen och därmed klubben.

Intresserad av att bli medlem i styrelsen? Kontakta representant för valberedningen, Inger Stockvik eller Lena Bauer Hedin.

<