Nödnummer när du befinner dig i Frankrike

Kostnadsfria samtal till räddningstjänsten dygnet runt

15

AMBULANS

Nödnummer för akutsjukvård

Vid akut sjukdom eller allvarlig skada, med möjlighet att kopplas vidare till lämplig instans.

17

POLIS

För rapportering av brott som kräver omedelbar polisiär insats.

18

Brandkår

För rapportering av en farlig situation eller en olycka som berör egendom eller människor.

112

EU:s larmnummer

Gemensamt nödnummer för alla som befinner sig i ett europeiskt land.

114

NÖDNUMMER FÖR DÖVA OCH HÖRSELNEDSATTA

För personer med nedsatt hörsel i en nödsituation i behov av hjälp från räddningstjänsten.
Numret kan användas via fax och SMS.

Om du är osäker på vilken tjänst du ska ringa

På Beziers sjukhus webbplats finns en bra och utförlig förklaring till vilket nummer du ska ringa beroende på händelse.

Nödnummer när du befinner dig i Frankrike

Kostnadsfria samtal till räddningstjänsten dygnet runt

15

AMBULANS

Nödnummer för akutsjukvård

Vid akut sjukdom eller allvarlig skada, med möjlighet att kopplas vidare till lämplig instans.

17

POLIS

För rapportering av brott som kräver omedelbar polisiär insats.