Om du har angett dina inloggningsuppgifter och du ändå inte lyckas logga in ska du kontrollera följande:

  • Är e-postadressen korrekt?
    Kontrollera extra noga att du har angett din e-postadress helt korrekt – att det inte förekommer felaktiga tecken eller mellanslag någonstans i adressen.
  • Har du angett exakt rätt lösenord?
    Om e-postadressen du angett är helt utan fel, kontrollerar du att du angett rätt lösenord. Tänk på att lösenord är versalkänsliga!
    Kontrollera att Caps Lock inte är påslaget på tangentbordet. (Om du har Caps Lock aktiverat anges alla tecken i versaler)

Klicka på det lilla ögat till höger på lösenordsraden för att visa lösenordet du skrivit i klartext för att kontrollera att det är korrekt innan du klickar på ”Logga in”.