Karta Otillgänglig

Datum/Tid
2021-05-16
kl. 11:30 - 13:00

Kategorier

Aktivitetsansvarig
Kerstin Eimer


Välkomna till Scand’Ocs årsmöte söndag 16 maj 2021 kl 11:30.Här kommer en liten påminnelse till årsmötet, som hålls p g a Covid-19 detta år som zoom-möte. Du anmäler dig som vanligt här nedan under Boka plats. Ingen avgift utgår.

Zoom är ett program som finns för både Mac, PC, iPhone, iPad och Android-telefoner. Det är väldigt lätt att installera (görs nästan automatiskt första gången du kopplar upp dig och du behöver inte öppna ett eget konto).

Om du inte har använt Zoom tidigare kan du testa på  https://zoom.us/test

Ca 1 timma innan årsmötet börjar mailas en länk till dig och du kommer också att få instruktioner och råd om hur du loggar in och använder zoom.

Nedan finner Du:

  • Dagordning
  • Fullmaktsblankett
  • Valberedningens förslag till styrelse
  • Styrelsens förslag till ny valberedning
  • Hjälpfunktioner till styrelsen för Scand’Oc 2021/22
  • Scand’Ocs stadgar
  • Revisionsberättelsen
  • Verksamhetsberättelse
  • Bokslut
  • Budget 2021/22.

Övriga handlingar som verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och eventuella motioner kommer publiceras på hemsidan senast den 13 maj 2021.

Om Du inte kan närvara och vill lämna fullmakt skall Du ange till vem Du ger fullmakten. Ifylld fullmakt sänds till Inger Stockvik 10, rue des Amandiers, 34290 Alignan du Vent senast 9 maj.

Motioner ska sändas innan den 9 maj 2021 till:
Inger Stockvik, 10 rue des Amandiers, 34290 Alignan du Vent.

Har du några frågor kontakta Inger Stockvik: inger.stockvik@orange.fr

Välkomna!