Franska vetenskapsmän (1)

Ulf Persson berättade i sitt föredrag som hölls via zoom om sex intressanta vetenskapsmän från 1600- och 1700 talen, som på olika sätt har bidragit till betydelsefulla matematiska och fysiska kunskaper, vilka man använder sig av även i våra dagar. De första vetenskapsmännen var inriktade på matematik och fysik, men de var oftast öppna för att studera många olika fenomen och inte endast fördjupa sig i en fråga. Vi fick lära oss mera om:

1600-talet

Descartes – var matematiker, vetenskapsman, filosof och jurist. Han var en stor tvivlare som ifrågasatte i princip allt och blev kanske mest känd för sin devis ”Je pense, donc je suis – Cogito, ergo sum  – Jag tänker, alltså finns jag”.  

Pascal  – matematiskt underbarn och han skrev redan som ung tonåring en bok om geometri samt konstruerade ”den första räknemaskinen”. Han studerade vätskors tryck i olika kärl och SI-enheten för tryck är uppkallad efter Pascal. Han var också filosof och hängav sig senare åt religiösa grubblerier. Skrev flera böcker.

Blaise Pascal 1623 – 1621

Fermat – matematiker och jurist. Hans bidrag till eftervärlden är främst inom geometri och sannolikhetslära. Han skapade talteorier, arbetade med koordinater och visade bl a hur man beräknar den kortaste vägen mellan två punkter.

1700-talet

d´Alembert – skapade tillsammans med Denis Diderot den första franska encyklopedien med 72 000 artiklar.

Maupertuis – genom verkliga mätstudier, bl a i Tornedalen kunde han styrka Newtons teori om att jorden inte är helt rund utan tillplattad vid nord- och sydpolen.

Lamarck – var en av de tidigaste biologerna och han myntade ordet biologi – studie av djur och växter, dvs studie av allt levande. Han la fram en evolutionsteori och sägs vara en föregångare till Darwin redan 100 år före honom.