Var hittar jag nya vandringar?

Vi är många som tycker om att vandra på olika platser i vår vackra natur. Ena gången går rundan kanske vid Medelhavet, nästa gång bland vinfälten eller kanske uppe i bergen. Ibland vill man säkert gå en ny tur och därför finns här flera förslag till många olika vandringar inom föreningens område, Languedoc.

Vi har valt böcker och informationsblad som beskriver vandringsturer som är ordentligt märkta med gula eller blå markeringar. Annars kan det ibland vara svårt att se var man ska gå.

Den här boken beskriver vandringsturer, som är ordentligt utmärkta med gula markeringar där man går. Varje tur inkluderar också en karta, som visar rundan man ska gå. Boken heter ”l´Hérault …. à pied” (till fots) och visar 69 turer från bergen i norr till Medelhavet i söder.

Denna bok är från 2017 och kanske finns det en senare utgåva. Boken kostar 10 – 15 Euro.

En ännu billigare lösning är att köpa Midi Libre´s häften med vandringsförslag. Dessa kostar 2 – 3 Euro styck och här ovanför är två exempel på häften.

Vill du inte skaffa en bok eller några häften kan du söka på nätet. Skriv till exempel ”randonnée + namnet på byn eller området som du vill gå i. Där brukar det finnas olika vandringsförslag.

Pays Haut Languedoc et Vignobles, Saint-Chinian, www. payshlv.com. Här finns förslag på 73 olika vandringar eller gå in och få ett lösblad på en av områdets turistbyråer.

Går du in på följande hemsida https://herault.ffrandonnee.fr/html/26/fiches-rando-herault-fiches-oenorando-et-fiches-ballade hittar du ett schema med ett stort antal vandringsförslag. Under spalten ”Lien” kan du trycka på ”Télécharger” och då kan du ladda ned en hel broschyr över en vald vandring. Se exempel här nedan.

Du kan också skapa dina egna vandringsturer genom att gratis ladda ned appen Outdooractive på din mobil eller dator. Här kan du skapa dina egna eller kopiera andra vandringar på din dator. Du kan se turens längd samt den totala stigningen och en höjdkurva. Turen kan föras över ganska enkelt på mobilen. Med hjälp av mobilens GPS kan du följa turen, som då inte är markerad på annat sätt.  Det går också att ställa in mobilen så att den ger en signal om du avviker ett antal meter från stigen. Se närmare upplysningar på https://www.outdooractive.com , där det finns en manual om du vill veta mer.

Det finns också en Facebook-sida på engelska som heter: Walks in the Languedoc.