Published On: 19 mars 2021|Tags: |

För hela Frankrike ändras utegångsförbudet, som gäller alla dagar, till att börja från klockan 19.00 istället för klockan 18.00. Det gäller sedan mellan 19.00 och 06.00 från och med lördag den 20 mars.  

Smittan har ökat under de senaste veckorna och bara de senaste två dygnen har 30 000 respektive 34 000 personer testats Covid positiva. Eftersom smittan fortsätter att öka oroväckande mycket och läget på sjukhusen är väldigt ansträngt i flera områden införs nya restriktioner i 16 departement. De nya restriktionerna berör 21 miljoner människor och gäller från midnatt den 19 mars och fyra veckor framöver (mitten av april).

De 16 departementen ligger i och norr om huvudstaden samt området runt Nice. Dessa är 8 departement i Parisområdet – Ile de France (l´IDF), fem departement i les Hauts-de France samt les les Alpes Maritimes, la Seine-Maritime och l´Eure. Departementen i vår region l´Occitanie berörs inte. Restriktionerna kan utökas till andra departement om det behövs.

Detta gäller i de 16 departementen:

  • Man får endast gå ut på dagen (mellan 06-19) inom en radie på 10 kilometer från hemmet.
  • Det är förbjudet att röra sig mellan departementen, om man inte kan visa upp särskilda skäl.
  • Matvaror, apotek, frisörer, bokhandel och bibliotek är öppna och affärer med ”icke nödvändiga varor” stängs.