Kostnadsfri förlängning av medlemsperiod

2020-11-08T16:55:06+01:00Taggar: |

På grund av den pågående Pandemin under 2020 har föreningen Scand´Oc i princip ej kunnat genomföra några av de aktiviteter som vi hade planerat under året. För att i någon mån kompensera våra medlemmar för