Månadslunch med besök i det gamla Salthuset i Pezenas

Månadslunchen den 9 oktober gick av stapeln i Salthuset i Pezenas och besöktes av 50 medlemmar. Gunnar Öhlén,  som tillsammans med sin fru Pia Öhlén-Essën äger Salthuset, berättade om saltets historia ur ett historiskt perspektiv och även om saltets betydelse ur medicinsk synvinkel och de forskningsrön som är aktuella just nu. Vi fick även tillfälle att gå husesyn i detta historiska hus och besöka saltkällaren. Därefter åt vi en god lunch på La Destillerie i Pezenas.