Månadslunch med ångtåg och bambuskogen

Efter en svindlande vacker väg till Anduze i Cevennerna klev 28 glada resenärer på ångtåget i Anduze. Ånga blåstes ut genom lokets skorstensrör, tutan ljöd flera gånger och sedan ringlade tåget sig sakta genom tunnlar, över broar in i dalgången till St Jean du Gard. Efter 40 minuter kunde vi sedan inta en stadig ”bergslunch” på restaurang la Gaillette utanför stationen .

Två timmar senare var det dags att kliva på tåget igen och på tillbakavägen väntade oss härliga upplevelser bland exotiska buskar, enormt höga träd och otroligt vackra blommor inom ett stort parkområde som heter la Bambouseraie. Parken är från 1800-talet och klassad som en av Frankrikes vackraste. Den har många växter och träd från all världens hörn och är väl värd ett besök i kombination med ångtågsresan. 

Den 10 april 2019 blev en fin heldagsutflykt i glada vänners lag.

Se sceneriet från ett ångtåg och sedan ströva runt i denna park. Mer information om ångtåget och om bambuskogen finns på deras hemsidor: www.trainavapeur.com och http://www.bambouseraie.com