Månadslunch med Åke Almroth

Månadslunchen den 28 mars gick av stapeln på restaurang Tribeca i Beziers.  Ett 100-tal  medlemmar lyssnade på Åke Almroth, som är fd Sveriges konsul i Nice, om ” Den franska källskattereformen – praktiska konsekvenser”  och  ”Aktuella Familjerättsfrågor”.  Han lotsade oss igenom  de lagar och bestämmelser som gäller för den nya källskattereformen och arvsfrågor.

Medlemmar hittar Åke Almroths presentation på Medlemssidan under juridisk information.

Scand’Oc hade bjudit in Nimros och ett 20-tal medlemmar därifrån var närvarande. Efter föredraget åt vi en god lunch och fick tillfälle att bekanta oss med Nimros deltagare.