Månadslunch 17 september – Sète på ett annat sätt

Scand’Ocs månadslunch i september bjöd på en guidad tur i Sètes hamn med information om stadens fiskerihistoria. 42 medlemmar deltog denna gång.

Guiden berättade bl a om att många fiskarsläkten har sitt ursprung från Italien och förr kunde man köpa fisken direkt från fiskebåtarna, men nu går i princip all handel via fiskeauktionen i Sète. Fast fram till 11.00 kan privatpersoner köpa fisk direkt från de mindre fiskebåtarna, som sedan åker över med resten till den stora fiskhallen. 

Det mesta av fisken säljs idag till Spanien och Italien. Endast en mindre del stannar i Frankrike. 

Guiden beskrev även hur fisket är reglerat och att de fiskaffärer som tidigare kantade hamnen numera är utbytta mot restauranger och souvernirbutiker. 

Därefter gick vi ombord på fisketrålaren ”Louise Nocca” som är ett museum. Där kunde vi ta del av hur livet på en fiskebåt går till via en video och göra en rundvandring på båten. 

Vi avslutade besöket i Sète med en gemensam lunch och trevligt umgänge!