Published On: 8 november 2020|Tags: |

På grund av den pågående Pandemin under 2020 har föreningen Scand´Oc i princip ej kunnat genomföra några av de aktiviteter som vi hade planerat under året. För att i någon mån kompensera våra medlemmar för den uteblivna verksamheten har styrelsen beslutat att kostnadsfritt förlänga medlemskapen för våra medlemmar med åtta månader.

Detta betyder att:

Alla som har ett aktivt medlemskap per den 1 november 2020 får sin medlemsperiod förlängd med 8 månader oberoende av när ditt medlemskap skulle ha förnyats efter detta datum. Det innebär att du som medlem inte behöver göra något alls.

För de allra flesta betyder det att nästa medlemsavgift skall betalas den 31 december 2021. En påminnelse sänds till dig 14 dagar innan medlemsperioden går ut.

Nya medlemmar som ansöker om medlemskap under perioden 1 november 2020 till 30 april 2021 får 18 månaders medlemskap (istället för 12 månader) för 20 Euro per person.

Vi hoppas verkligen att vi ska kunna genomföra alla planerade aktiviteter under 2021.

Vänliga hälsningar från Styrelsen