Karneval

Fettisdagen, Mardi Gras är 2024, tisdag 13 februari

Många byar, städer firar på olika datum, med karneval.

Karneval härrör från medeltida latinska carnelevamen (”att lägga bort kött”)

Kontakta en turistbyrå nära er för information om var och när.