Published On: 10 november 2020|Tags: |

På grund af den verserende pandemi i 2020 har foreningen Scand’Oc i princippet ikke kunnet gennemføre nogle af de aktiviteter, som vi havde planlagt i løbet af året. For i nogen grad at kompensere vore medlemmer for de udeblevne aktiviteter har bestyrelsen besluttet gratis at forlænge medlemskabet for vore medlemmer med otte måneder.

Dette betyder at:

Alle, som har et aktivt medlemskab den 1. november 2020, får deres medlemsperiode forlænget med 8 måneder uafhængig af, hvornår dit medlemskab skulle have været fornyet efter denne dato. Dette indebærer, at du som medlem overhovedet ikke behøver at gøre noget.

For de allerfleste betyder det, at næste medlemsafgift skal betales den 31. december 2021. Der vil blive sendt en påmindelse til dig 14 dage før, medlemsperioden udløber.

Nye medlemmer, som ansøger om medlemskab i perioden 1. november 2020 til 30. april 2021, får 18 måneders medlemskab (i stedet for 12 måneder) for 20 Euro per person.

Vi håber virkelig, at vi vil kunne gennemføre alle planlagte aktiviteter i 2021.

Venlig hilsen fra Bestyrelsen