Franska vetenskapsmän (2)

Ulf Persson hade till detta föredrag valt ut ytterligare ett antal framstående vetenskapsmän, som bidragit med viktiga upptäckter för mänskligheten. Vi fick också ta del av lite kuriosa om deras privata liv. Information på denna sida är även hämtad från Wikipedia.

Från 1700- och 1800-talen

Antoine Lavoisier (1743-1794)  –  kemist ”den moderna kemins fader”, skrev den första moderna läroboken om kemi. Scheele upptäckte grundämnet syre och då Lavoisier insåg betydelsen av syre gjorde han många experiment; bl a med eld som endast kan brinna om syre tillförs och för att människan ska överleva behövs syre för att omsätta maten till energi/bränsle. Andra forskningsområden var kol, kväve och kisel.

Han var aktiv under franska revolutionen och gjorde också flera sociala insatser, vilka bland annat bidrog till rent dricksvatten och gatubelysning i Paris. Lavoisier införde ett nytt måttsystem i Frankrike, som sedan kom att tillämpas i stora delar av världen.

 Pierre Simon Laplace (1749-1827) – matematiskt underbarn, statistiker, fysiker samt ägnade sitt liv även åt astronomi samt filosofi. Han arbetade vidare utifrån Newtons gravitationslag. Gjorde långa uträkningar om hur solsystemet uppkom, om planeterna påverkar systemt eller det är stabilt och om månens och jordens påverkan på tidvattnet. Tillsammans med Lavoisier studerade de hur molekylernas rörelser skapar värme. Det finns ett forskningsinstitut ”Laboratoire Laplace” i Toulouse.

Évariste Galois (1811-1832) – matematiskt underbarn och politisk aktivist som dog efter en duell när han bara var 20 år. Löste komplicerade matematiska ekvationer, bl a kubiska formler och den första som lyckades lösa 5:e grads ekvationer. Påverkade 1800- och 1900 talens matematik och grunden för gruppteori (Galois theory och Galois connections). Många gator hela Frankrike är uppkallade i efter Galois.

Georges Cuvier (1769-1832) – biolog, zoolog och anatomist. Studerade och satte ihop skelett av utdöda fyrfota däggdjur (paleontologi) och menade att all forskning måste bygga på vetenskap och fakta, vilket inte alltid varit så tidigare. Cuvier var antievolutionist och menade att nya arter uppstår i samklang med naturen. Han var kritisk till sina föregångare Lamarck och Darwin. ”Arter utvecklas inte enligt deras evolutionsteorier utan de djur som fortfarande existerar har samma skelettuppbyggnad som forntidens djur. Annars har de dött ut”.

Michel-Eugène Chevreul (1786-1889, blev 103 år) – organisk kemist. Han lyckades bland annat framställa tvål, stearinljus och margarin, vilket underlättade människors vardagsliv. Han förestod en gobelängfabrik, där man började färga tyger och skapade en färgteori på en karta med 72 färger som är vetenskapligt ordnade i ett hjul. impressionister använde sig av hans färgteori i sitt måleri. Chevreul är tillsammans med Laplace en av 72 vetenskapsmän som har sina namn ingraverade på Eiffeltornet.

Louis Pasteur (1822-1895) – kemist och fysiker. Mest känd för sin forskning inom mikrobiologi /bakterier. Han utvecklade ett vaccin mot rabies och även mot mjältbrand. Pasteur är en av bakteriologins grundare och metoden att upphetta livsmedel för att döda farliga bakterier och mikroorganismer är uppkallat efter honom = pasteurisering. Liksom Pasteurinstitutet i Paris.

Louis Pasteur