Franska Hus är verksamt sedan år 2003. Under dessa år har vi samlat på oss en massa erfarenheter som vi med glädje delar med oss till våra kunder. 

Vi arbetar främst med försäljning av fastigheter och med allt vad det innebär från första kontakten med kunderna fram till övertagandet av fastigheten. Vi bistår även kunderna med att öppna bankkonto, teckna hemförsäkring samt att göra ägarbyte för el- och vatten-kontrakt efter förvärvet. 

Vårt team består utav Ewa Tapper tillsammans med Jenny Malmberg-Langlois, vi är båda svenskor som talar flytande franska och engelska, och vi har en mycket god kännedom om detta område samt att vi känner väl till den franska mentaliteten då vi båda lever och arbetar i denna region sedan många år tillbaka.