Domstolen i EU

EU-domstolen är placerad i Luxemburg och här arbetar 28 domare med cirka 800 – 900 mål om året.

Till sin hjälp har varje domare ett kabinett som består av fyra jurister och två assistenter. Totalt har domstolen 2000 anställda varav 1000 personer arbetar med att översätta alla domar till 24 olika språk.

 Det var mycket intressant att lyssna på Carl-Gustav Fernlund, som arbetat som domare i Luxemburg under åtta år. Innan dess har han bland annat varit på Kammarrätten i Göteborg, Regeringsrätten och på Finansdepartementet. 

De 28 domarna representerar hela EU

Varje land har en domare, men de representerar aldrig sitt land utan hela EU. Det finns dessutom 11 generaladvokater. Domarna kan egentligen tilldelas vilka mål som helst som domstolen hanterar, men Carl-Gustav (C-G) arbetade mycket med skatte- och andra finansiella frågor.

Domstolens viktigaste sakområden handlar om

  • den inre marknaden; fri rörlighet för människor och av varor och tjänster och kapital
  • moms, tullar och konkurrensärenden
  • migration och invandring
  • miljö- och konsumentskydd.

Vi var 35 som lyssnade uppmärksamt på C-G, så tiden rann snabbt iväg. Det blev både en del skratt och många frågor, inte minst kring olika exempel domstolen haft att hantera under årens lopp. Efteråt fortsatte de flesta en trappa upp till restaurangen på Le Vieux Sièrge i Béziers.

I oktober slutade Carl-Gustav som Sveriges representant i EU-domstolen och till ny domare utsågs Nils Wahl.