Published On: 14 december 2020|Tags: |

Selv om antallet af syge, der er indlagt på sygehus, er faldet ganske væsentligt, er antallet af smittede med Covid-19 ikke kommet ned på 5.000 personer i gennemsnit pr. døgn. Dette antal ligger nu på godt 10.000 personer pr. døgn, og dermed bliver ikke alle de planlagte ændringer, som regeringen tidligere har annonceret, gennemført.

Fra og med den 15. december er det slut med nedlukningen (le confinement), men udgangsforbuddet opretholdes. I dagtimerne vil man frit kunne bevæge sig mellem regionerne, og man behøver ikke længere at medbringe et dokument ”en attestation”, når man forlader sin bopæl.

Udgangsforbuddet kommer nu til at gælde mellem kl. 20.00 og 06.00. I det tidsrum må man kun forlade sin bopæl, når der er særlige grunde. Det kan fx være nødvendigt af helbredsmæssige eller arbejdsmæssige grunde. Er man nødsaget til at befinde sig udenfor i det nævnte tidsrum, skal man have udfærdiget et nyt dokument – en attestation – og som sædvanligt skal man også medbringe ID samt et eller andet bevis, der retfærdiggør afvigelsen fra udgangsforbuddet (fx togbilletter eller flybilletter).

  •  100.000 politifolk vil kontrollere, at reglerne følges. Bøden for overtrædelse er som sædvanlig 135€ pr. person. 

Her finder du den nye ”attestation”: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus ellers i appen TousAntiCovid.

  • Den eneste undtagelse fra udgangsforbuddet er juleaften (natten mellem den 24. og 25. december). Da må seks voksne personer (foruden børn) inden for familien og den nære vennekreds mødes. Man må sidde ved et bord med passende afstand og desinficerede hænder, og det anbefales, at man har mundbind på, når man ikke spiser. Glem ikke at lufte godt ud! Regeringen har sløjfet muligheden for, at man kan fejre nytårsaften sammen efter kl. 20.00.
  • Museer, teatre og biografer skal fortsat være lukkede. De kan eventuelt ligesom sportshaller åbne igen den 7. januar.
  • Der må holdes messe for max 30 personer og med to ledige stole mellem personer, som ikke er fra samme familie.