Published On: 14 december 2020|Tags: |

Även om antalet sjuka som vårdas på sjukhus har gått ner ordentligt har antalet smittade i Covid-19 inte kommit ned till 5 000 personer i genomsnitt per dygn. Det ligger kvar på drygt 10 000 personer per dygn och därför kommer inte alla planerade förändringar att genomföras enligt de beslut som regeringen tidigare informerat om.

Från den 15 december är det slut på nedstängningen (le confinement), men utegångsförbudet blir kvar. Under dagen kan du röra dig fritt mellan regionerna och du behöver inte ha med dig något dokument ”en attestation” när du lämnar hemmet.

  • Utegångsförbudet gäller nu mellan 20.00 och 06.00. Då får man endast lämna bostaden av särskilda skäl. Det kan vara nödvändiga hälsomässiga eller arbetsmässiga skäl. Är man tvungen att vara ute under dessa timmar måste man ha fyllt i ett nytt dokument / en attestation och som vanligt också ha med sig en ID-handling. Måste man resa med tåg, buss, flyg etc. ska man behålla biljetten. 100 000 poliser kommer kontrollera att reglerna följs och annars är boten den vanliga: 135€ per person. 

Här finns den nya attestationen: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement. Den kan också laddas ned från appen Tous AntiCovid.  

  • Enda undantaget från utegångsförbudet är på julafton (natt mellan 24 och 25 december) och då får sex vuxna (barn inte inräknat) träffas. Vid sittande bord med distans emellan, desinficerade händer och man rekommenderas att ha mask på sig när man inte äter. Glöm inte att vädra ordentligt. Regeringen har strukit möjligheten att fira nyårskvällen tillsammans efter 20.00.
  • Muséer, teatrar och biografer kommer fortsatt vara stängda och förhoppningsvis kan dessa liksom sporthallar öppnas igen den 7 januari.
  • Mässor får hållas för max 30 personer med två lediga stolar emellan för personer som inte känner varandra.